logo RB

Stowarzyszenie :: Pisma

[Aktualizacja] Uwagi do projektu Boh. Monte Cassino i Kopernika

rafcik | 2011-09-07 | czytane 3372 razy | 10 komentarzy

obrazek

Pismo

Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich
Pan Janusz Ostrowski
Składowa 11

W sprawie projektu ul. Bohaterów Monte Cassino i Kopernika

Szanowny Panie!

Po zapoznaniu się z planem modernizacji w/w ulic przekazujemy nasze uwagi dotyczące infrastruktury zawartej w projekcie.

 1. Nie zapewniono zjazdu na drogę rowerową od strony dworca. W związku z tym budowa odcinka od wyjazdu z dworca do najbliższego przejazdu rowerowego jest zupełnie bezcelowa. Rowerzysta jadący ul. Boh. Monte Cassino nie ma możliwości legalnego wjechania z jezdni na drogę rowerową. Należy zapewnić bezpieczny wjazd, najlepiej zgodnie ze sposobem zaproponowanym w załączniku nr 1 (kolor zielony).
 2. Na kolejnych przejazdach rowerowych należy zadbać o łagodne, "nieekierkowe" wyłukowania przed przejazdami (załączniki nr 2 i 3, kolor czerwony). Zawarte w projekcie wyłukowania są zbyt ostre i zbyt ciasne, co biorąc pod uwagę dużą ilość dostępnego miejsca jest niezrozumiałe.
 3. Za całkowicie niepraktyczny, zarówno z punktu widzenia cyklisty używającego roweru jako środka transportu, jak i cyklisty rekreacyjnego uznać należy przebieg drogi dla rowerów na skrzyżowaniu z ul. Kopernika. Z projektu wynika, że osoba jadąca rowerem zmuszona będzie do przekraczania 5 jezdni oraz wielokrotnego długiego oczekiwania na światło zielone. Aby wyeliminować problem, proponujemy dodać przejazd przez ul. Kopernika po tej samej stronie, co droga dla rowerów (kolor fioletowy w załączniku nr 4). Przejazd przez ul. Łomżyńską należy pozostawić, aby rowerzysta miał możliwość dostania się na ul. Młynową.
 4. Za bardzo niepraktyczne, dezorientujące kierowców i zmuszające rowerzystę do znacznej zmiany prędkości należy uznać wyłukowania przed przejazdami przez ul. Wojsk Ochrony Pogranicza oraz w okolicy skrzyżowania. Najtrafniejszym rozwiązaniem będzie poprowadzenie drogi rowerowej prosto, bez wyłukowań. Niezrozumiały jest także fakt odsunięcia drogi rowerowej od jezdni kosztem zbliżenia do niej chodnika. Pieszy instynktownie wybiera trasę bardziej odległą od jezdni, o czym w chwili obecnej każdy rowerzysta może się osobiście przekonać w trakcie jazdy drogami rowerowymi wzdłuż ulic Zielonogórskiej, Miłosza czy Sikorskiego. Drogę rowerową należy odsuwać jedynie tam, gdzie istnieje konieczność zapewnienia stref akumulacyjnych przed przejazdami rowerowymi. Przykład dobrego rozwiązania pokazano w załączniku 4 (kolor fioletowy).
 5. Zgodnie z zestawieniami zawartymi w policyjnym Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji z okresu 2007-2009 wynika, że w Białymstoku najczęstszym rodzajem zdarzeń z udziałem rowerzystów jest zderzenie boczne pojazdów. Główna przyczyna to nieustąpienie pierwszeństwa, przy czym winnym z reguły jest inny niż rowerzysta uczestnik ruchu. Do wielu tego typu zdarzeń dochodzi na przejazdach rowerowych lub wyjazdach z posesji. Aby poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć ilość wypadków z udziałem rowerzystów, należy wprowadzić wyniesione przejazdy rowerowe przez ulice podporządkowane. Zmuszą one kierowców do ograniczenia prędkości i przyczynią się do zmniejszenia ilości wypadków. Biorąc pod uwagę fakt rosnącej z roku na rok ilości zdarzeń z udziałem rowerzystów to istotna korzyść.
 6. wynieisony

  Wyniesione przejście z przejazdem rowerowym (ul. Karola Borsuka w Warszawie) to przykład dobrej praktyki. Zwiększa bezpieczeństwo rowerzystów oraz pieszych i stanowi element uspokojenia ruchu.

  Z uwagi na ostatnie zmiany w Prawie o Ruchu Drogowym dokonane przez parlament nie należy również zapominać o odpowiednim oznakowaniu przejazdów rowerowych. Przed każdym z nich powinien stać znak ostrzegawczy A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu".

 7. Na przejazdach prowadzących przez wyspy dzielące najbardziej komfortowym dla rowerzystów rozwiązaniem byłoby zrobienie przerw, tak, by cyklista nie musiał przejeżdżać przez zbędne i niekomfortowe krawężniki (przykład na zdjęciu ). Wskazanym byłoby także wykonanie przejazdów w technologii bezszwowej. Na przykładzie chociażby Gdańska widać, iż takie rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe.
 8. przerwy

  Przerwy między wyspami dzielącymi znacznie zwiększają komfort rowerzystów.

  seamless

  Przykład przejazdu wykonanego w technologii bezszwowej (Gdańsk).

 9. Budowa drogi rowerowej po jednej stronie ul. Boh. Monte Cassino znacznie ograniczy dostępność celów podróży. Po stronie przeciwnej jest ich znacznie więcej (bloki mieszkalne). Ponadto, rowerzysta wyjeżdżający z ul. Młynowej i jadący w kierunku dworca nie będzie miał nawet możliwości legalnego dostania się na drogę rowerową. W związku z tym sensownym byłoby wybudowanie drogi rowerowej także po drugiej stronie jezdni.

Mam nadzieję, że powyższe uwagi zostaną uwzględnione, co pozwoli na stworzenie i zrealizowanie projektu z dobrej jakości, przyjazną infrastrukturą. Z poważaniem,

Rafał Stawecki

Załączniki

Załącznik 1

zalacznik1

Załącznik 2

zalacznik1

Załącznik 3

zalacznik3

Załącznik 4

zalacznik4

Odpowiedź ZdiIM

Szanowny Panie,

Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich w Białymstoku w nawiązaniu do przesłanego emaila informuje, iż propozycje zostały przekazane do biura projektowego. Po przeprowadzonych analizach wyjaśniamy:

 1. Nie widzimy uzasadnienia dla projektowania wjazdu/zjazdu ze ścieżki rowerowej na ulicę ponieważ ścieżka rowerowa jest dwukierunkowa. Rowerzyści jadący w kierunki dworca PKS mogą omyłkowo wjechać wprost pod koła nadjeżdżających pojazdów. Ciągłość ścieżki została zapewniona w koncepcji przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino na dalszym odcinku - od wyjazdu z dworca do ul. św. Rocha. Ciągłość ścieżki rowerowej będzie zapewniona po realizacji koncepcji.
 2. Wyłukowania na dojazdach do przejazdów będą uwzględnione w dokumentacji technicznej.
 3. Nie widzimy uzasadnienia dla dodatkowego przejazdu przez ul. Kopernika - w naszych działaniach dążymy do tego, aby maksymalnie wykorzystać przepustowość skrzyżowania a wprowadzenie wjazdu w miejscu przez Państwa proponowanym znacznie wydłuży cykl pracy sygnalizacji świetlnej, a co za tym idzie zmniejszy się przepustowość skrzyżowania. Jednocześnie w projekcie wprowadzimy ścieżkę rowerową po drugiej stronie ulicy Bohaterów Monte Cassino.
 4. Wyłukowanie ścieżki podyktowane jest koniecznością rezerwy tereny dla pojazdu oczekującego na wjazd na ul. Kopernika. Rezerwa minimalna podyktowana przepisami drogowymi branżowymi wynosi 5m od krawędzi drogi z pierwszeństwem przejazdu oraz zapewnieniem trójkątów widoczności. Istnieje natomiast możliwość zamiany miejscami ścieżki rowerowej z chodnikiem wzdłuż ul. Kopernika (na odcinku od ul. Wojsk Ochrony Pogranicza do wjazdu na ul. Pińską). Za zjazdem na ul. Pińską zlokalizowana jest zatoka autobusowa. Na długości zatoki nie ma możliwości przybliżenia ścieżki do nawierzchni jezdni.
 5. Znaki ostrzegawcze A-7 na drogach podporządkowanych zostaną przestawione przed przejście dla pieszych i ścieżkę rowerową. Przeanalizujemy sytuację związaną z możliwością wyniesienia przejazdów dla rowerów na wlotach podporządkowanych, zastosujemy je tam, gdzie będzie to możliwe z zachowaniem prawidłowego odwodnienia (wyniesienia stanowi barierę dla wód opadowych zbierających się przy krawędzi jezdni, powoduje niemal natychmiastowe zamulanie studzienek wpustów kanalizacji deszczowej, szczególnie przy ulicach gruntowych, a co za tym idzie awarię wpustu i powstawanie zastoiska wody co prowadzi do degradacji konstrukcji nawierzchni oraz powstawania śliskości w okresach jesienno-zimowych).
 6. Możliwe jest zastosowanie przerw w azylach.
 7. Projektant doprojektował ścieżkę rowerową również po drugiej stronie ul. Bohaterów Monte Cassino (patrz pkt. 3).

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich

inż. Janusz Ostrowski

Pismo 2

W sprawie projektu ul. Bohaterów Monte Cassino i Kopernika

Szanowny Panie!

W nawiązaniu do odpowiedzi na pismo nadesłanej 13 maja 2011 roku oraz po zapoznaniu się z uaktualnionym projektem z dn. 25 maja br. przekazujemy następujące uwagi.

 1. Cieszy nas, że uzwględniono jednak widoczny w najnowszym projekcie komfortowy zjazd z jezdni.
  Jeżeli ciągłość drogi rowerowej ma zostać zapewniona po zrealizowaniu koncepcji przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od wyjazdu z dworca do ul. św. Rocha, wnosimy o dociągnięcie nawierzchni drogi dla rowerów do jezdni. W obecnym planie inwestycji wydzielona droga rowerowa kończy się kilka metrów przed wyjazdem z dworca.
 2. Cieszy nas fakt poprawienia wyłukowań. Sugerujemy jednocześnie zastosowanie na przejazdach rowerowych rozwiązań zawartych w białostockich standardach dróg rowerowych, a mianowicie wykonanie przejazdów w technologii bezszwowej (pkt. 19) oraz wykonanie wyokrągleń (pkt. 20).
 3. Aprobujemy wprowadzenie drogi rowerowej po drugiej stronie ul. Bohaterów Monte Cassino z zachowaniem ciągłości nawierzchni na przejazdach przez jezdnie. Idealnym rozwiązaniem byłoby także zachowanie ciągłości niwelety.
  Proponujemy jednocześnie delikatne przeprojektowanie zjazdu na jezdnię w sposób pokazany w załączniku nr 1 (z zastosowaniem niskich, gumowych separatorów).
 4. Wspomniany przepis nie stanowił przeszkody w zastosowaniu podobnego rozwiązania przy ul. Produkcyjnej, czego dowodzi poniższe zdjęcie.

  W związku z tym prosimy o wskazanie wspomnianego przez Państwa przepisu, tj. określenie nazwy dokumentu, w którym się znajduje oraz podanie paragrafu/punktu.

 5. Jedyny problem z odwodnieniem pojawia się, kiedy jezdnia ma spadek podłużny i wpust jest poniżej progu; wówczas próg oddziela jezdnię od studzienki, tworząc rodzaj tamy. Dlatego właśnie przepisy umożliwiają budowę wpustu przed progiem. Można również zastosować rozwiązanie ukazane na poniższym zdjęciu, tj. gęstą kratkę nad rowkiem umożliwiającym przepływ wody.
  Z uwagi na powyższe oraz na fakt, że studzienki tworzy się właśnie po to, by zbierały wodę, argument o zamulaniu trudno uznać za zasadny.
 6. W okolicach ulic Wareckiej oraz Sosnowej doprojektowano przejazdy rowerowe przez ul. Bohaterów Monte Cassino. Nie ma jednak uzasadnienia dla prowadzenia ich po wyspie dzielącej pod skosem. Zmusza to cyklistę do skręcania po ciasnych łukach. Przejazd należy poprowadzić prosto.

Proszę o odpowiedź drogą mailową w terminie wynikającym z art. 35 KPA. Z poważaniem,

Rafał Stawecki

Załączniki

Załącznik 1

zalacznik1

Odpowiedź ZDiIM

ZDI-II.7221.395.2011

Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich w Białymstoku w nawiązaniu do przesłanego pisma informuje, iż dalsze Państwa propozycje zostały przekazane do biura projektowego. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zakresem umowy projektant opracowuje dokumentację tylko do wyjazdu z dworca PKS. Dalszy odcinek będzie ujęty w innym opracowaniu w latach późniejszych. W miarę możliwości propozycje zgodne z przepisami i warunkami technicznymi będą uzwględniane.

Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich
Bożena Zawadzka

komentarze

+ dodaj komentarz ilość komentarzy: 10

majster31 wyślij wiadomość

2011-04-02

W załączniku 4 zapomniałeś dorysować linie zatrzymania dla samochodów przed ddr po lewej stronie skrzyżowania ul.Kopernika spokojnie by weszło :)

avatar_rafcik

rafcik wyślij wiadomość

2011-04-02

Nie zapomniałem. Po prostu nie bawiłem się w rysowanie linii, to jest tylko przebieg ddr.

avatar_frodo-baloniarz

frodo-baloniarz wyślij wiadomość

2011-04-02

A dlaczego ciągłość ddr jest przerywana? na czerwono!
Czy ja się nie znam? :p

avatar_rafcik

rafcik wyślij wiadomość

2011-04-02

Nie znasz się. :) Nie malowałem nic tam, gdzie przejazd już jest.

gość: gość

2011-04-03

rafcik napisał(a):
Nie zapomniałem. Po prostu nie bawiłem się w rysowanie linii, to jest tylko przebieg ddr.


Wygląda trochę absurdalnie jakby ddr miała przebiegać na wskroś ulicy ch..j tam pasy, sygnalizacja ;o, ddr aka kamikaze ;)

quasidud wyślij wiadomość

2011-04-03

Wyznaczony przebieg drogi na ostatnim planie jest absurdalnie głupi.
Czy zastanowiłeś się, kiedy mianowicie była by możliwość przejechania nim? Bez całkowitego zablokowania ruchu na skrzyżowaniu dla samochodów. Już lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem było by przesunięcie przejazdu przez Kopernika, jakieś 50 do 100 metrów w kierunku stacji benzynowej. Niestety po tej stronie ulicy nie ma miejsca na DDR.
W ogóle najlepszym rozwiązaniem, jak wspomniałeś, jest DDR po przeciwnie stronie Bohaterów Monte Casino.
Pozdrawiam.

gość: jacek82

2011-04-04

tak jak pisze quasidud w tym projekcie należy przede wszystkim upierać się przy tym żeby ddr była wybudowana po drugiej stronie Boh. Monte Cassino bo w obecnym projekcie kończy się ona na... zajezdni autobusowej pks/mpk/busów, czyli następna droga donikąd. Teraz w projekcie po drugiej stronie ulicy jest chodnik, można by było go po prostu zamienić na ddr, ludzie po ddr i tak mogą chodzić, a w tamtym miejscu pieszych jest akurat mało.

avatar_rafcik

rafcik wyślij wiadomość

2011-04-05

quasidud napisał(a):
Wyznaczony przebieg drogi na ostatnim planie jest absurdalnie głupi.

Nie jest bardziej głupi, niż proponowany w projekcie.

Czy zastanowiłeś się, kiedy mianowicie była by możliwość przejechania nim? Bez całkowitego zablokowania ruchu na skrzyżowaniu dla samochodów.

Czy przejazd poprowadzi się z prawej, czy z lewej, i tak część ruchu będzie musiała zostać wstrzymana. Przyjrzyj się, a zobaczysz, że to skrzyżowanie ma pewną "symetrię" - czerwone musi mieć taka sama ilość pasów ruchu.

Już lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem było by przesunięcie przejazdu przez Kopernika, jakieś 50 do 100 metrów w kierunku stacji benzynowej.

Takie wydłużanie drogi nie jest lepszym rozwiązaniem.

W ogóle najlepszym rozwiązaniem, jak wspomniałeś, jest DDR po przeciwnie stronie Bohaterów Monte Casino.

To racja. Jeżeli uwalą pismo (a na 90% tak będzie), to najpewniej będzie to druga propozycja. Chociaż osobiście mam przeczucie, że po drugiej stronie "niedasię" jeszcze bardziej, niż "niedasię" proponowany przejazd.

quasidud wyślij wiadomość

2011-04-09

Rafcik, zastanów się. Zakładając, że do skrzyżowania dochodzą trzy drogi. W proponowanym przez Ciebie rozwiązaniu, przy świetle zielonym na DDR, możliwy ruch samochodów będzie tylko z Kopernika w Bohaterów. Przy rozwiązaniu proponowanym przez projektanta, ruch jest możliwy na dwóch, z trzech dróg krzyżujących się.
Druga rzecz jest taka, że od świateł do przejazdu mieściły by się 3 do 4 samochodów. później przejazd i znowu samochody. Czyli trzeba postawić podwójna sygnalizację, która zapewniam Cię nie sprawdza się.

Co do proponowanego przeze mnie rozwiązania z przedłużeniem ddr w kierunku BP. To jest to lepsze rozwiązanie bo oddala przejazd od najniebezpieczniejszego miejsca, czyli skrzyżowania.

Po Twoim piśmie dochodzę do wniosku, że składanie wniosków do UM powinno być konsultowane w szerszym gronie. Bo takie coś to nawet ja bym wywalił od razu do kosza.
Pozdrawiam.
ps.
A na zarzut, żebym sam coś zrobił, to odpowiadam. Jestem przeciwnikiem DDR w miastach. Ruch powinien być wprowadzony na ulice, żebyśmy wszyscy nauczyli się współżyć w ruchu ulicznym.

avatar_rafcik

rafcik wyślij wiadomość

2011-04-09

Jeżeli w proponowanym przez projektanta wariancie rowerzyście zapali się zielone na przejeździe przez Kopernika, to ruch też może odbywać się tylko z Kopernika w Łomżyńską (i po odwrotnej relacji). Czego dalej nie widzisz?

Zarzutu nikt ci żadnego nie postawił.

Odnośnie konsultowania pism. Nikt nikomu nie zabrania włączyć się w pracę RB. To nie jest niczyj prywatny folwark, a osoby aktywnie działające konsultują między sobą wszystkie pisma.

+ dodaj komentarz