logo RB

Stowarzyszenie :: Pisma

płot

rafcik | 2015-09-30 | czytane 621 razy | 0 komentarzy

obrazek

Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich
Dyrektor Janusz Ostrowski

Szanowny Panie, Z radością obserwujemy kolejne inwestycje, podczas których powstają nowe kilometry dróg dla rowerów. Niestety część z nich zamiast poprawić bezpieczeństwo, swoim przebiegiem stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia rowerzystów z nich korzystających. Nowowybudowana droga dla rowerów przy ul. 27 lipca na wysokości marketu budowlanego przy hotelu Podlasie została poprowadzona tuż obok wysokiego płotu ograniczającego widoczność do granic absurdu. Kierowca włączający się do ruchu z posesji na której znajduje się market budowlany o konieczności ustąpienia pierwszeństwa przejazdu rowerzyście na drodze dla rowerów dowiaduje się dopiero wtedy, gdy de facto zajedzie mu drogę i spowoduje kolizję. Obecny przebieg drogi dla rowerów jest sprzeczny nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale także z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). W załączniku nr 2 można wyczytać, że: "5. Przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporządkowanej oraz przy wjeżdżaniu na drogę ze zjazdu lub z obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu bez pasa włączania, w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od krawędzi jezdni lub krawędzi ścieżki rowerowej, powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem przejazdu, co najmniej na odległość widoczności", która zgodnie z tabelą na tym odcinku 27 Lipca powinna wynosić co najmniej 60 metrów. W związku z powyższym domagamy się natychmiastowej korekty przebiegu drogi dla rowerów. Ścieżka powinna zostać poprowadzona bliżej jezdni 27 Lipca gwarantując widoczność na poziomie określonym w ww. załączniku. Proszę o odpowiedź drogą elektroniczną.

komentarze

+ dodaj komentarz ilość komentarzy: 0