logo RB

Infrastruktura :: Jak projektować?

Wyciąg z Czerwonej książeczki

mocniak | 2012-09-10 | czytane 1914 razy | 0 komentarzy

1. Warunki techniczne umieszczania znaków drogowych

1.5. Umieszczanie znaków

1.5.1. Zasady ogólne

Znaki umieszcza się:

  1. po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią, jeżeli dotyczą jadących wszystkimi pasami ruchu;
  2. nad poszczególnymi pasami ruchu, jeżeli dotyczą jadących tymi pasami ruchu;
  3. po lewej stronie jezdni:
    • samodzielnie, jeżeli dopuszczają to przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych
    • jako powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, których jezdnie posiadają więcej niż jeden pas ruchu, przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków kategorii A, B (z wyjątkiem znaków B-35 i B-38), G oraz znaków D-6, D-6a, D-6b;[...]

1.5.3. Odległość znaków od jezdni oraz wysokość ich umieszczania

Znaki na ulicach umieszcza się w odległości 0,50 - 2,00m od krawędzi jezdni.

wymagana odległość znaku od jezdni
Rys. 1.5.6. Odległość znaków od krawędzi jezdni na ulicy.

Odległość znaku liczy się od krawędzi jezdni (wystający krawężnik drogowy typu miejskiego wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy. [...]

2. Znaki ostrzegawcze

2.2. Opisy szczegółowe

2.2.8. Ustąp pierwszeństwa

Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" umieszcza się na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem.

Znak A-7 może być umieszczany także w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu, gdzie obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wynika z przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym (wyjazd z obiektów). Gdy na drodze podporządkowanej nie są spełnione warunki widoczności, wówczas zamiast znaku A-7 powinien być umieszczony znak B-20, którego zasady stosowania określono w punkcie 3.2.21. [...]

komentarze

+ dodaj komentarz ilość komentarzy: 0